Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Nam  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

UBND XÃ ĐÔNG NAM BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Đăng lúc: 10:32:50 08/09/2021 (GMT+7)
100%
Print

 Ngày 04/9/2021 UBND xã Đông Nam ban  hành Quy chế hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Đông Nam.

Theo đó, ngày 03/9/2021 UBND xã Đông Nam đã ban hành quyết định số 390/QĐ – UBND về việc thành lập Trung tâm chí huy phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Đông Nam.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, Trung tâm Chỉ huy hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy trưởng là Chủ tịch UBND xã;các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trên nguyên tắc trách nhiệm của người đứng đầu và được phép sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể theo quyết định phân công của Chỉ huy trưởng. Những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Trung tâm Chỉ huy và thực hiện theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng.

Các thành viên Trung tâm Chỉ huy giải quyết công việc theo trách nhiệm, quyền hạn được phân công; phối hợp giải quyết công việc giữa các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ tham mưu UBND xã thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã và các quy định khác có liên quan.Tiếp nhận thông tin và xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

  Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã trong xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

  Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc trực tuyến để thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh; tổng hợp số liệu thống kê báo cáo.

  Chỉ đạo, kiểm tra các địa bàn, các chốt kiểm dịch để nắm bắt tình hình và xử lý thông tin (trong trường hợp cần thiết) và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã.

Người thực hiện

Nguyễn Thị Sen – Công chức Văn phòng – Thống kê

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
324819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289