Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Nam  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔNG NAM

Đăng lúc: 09:55:22 08/09/2021 (GMT+7)
100%
Print

 Ngày 03/9/2021 UBND xã Đông Nam đã ban hành quyết định số 390/QĐ – UBND về việc thành lập Trung tâm chí huy phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Đông Nam.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Đông Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm Chỉ huy), do đồng chí Lê Cao Tahnwgs – Chủ tịch UBDN xã làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Doãn Huy Thành – Phó chủ tịch UBND xã làm Chỉ huy Phó, đồng chí Lê Thị Thanh Hải – trưởng Trạm Y tế xã làm thành viên trực và 8 thành viên trực.

Trung tâm Chỉ huy đặt tại công sở UBND xã Đông Nam, thôn Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 2. Đường dây nóng: Bà: Lê Thị thanh Hải, số điện thoại: 0969.094536, trưởng trạm y tế xã.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy 1. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã, UBND xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan. 3. Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị và các thôn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các đoàn thẻ chính trị - xã hội, đơn vị, các thôn, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 4. Kiểm tra, đôn đốc các thôn, tổ chức chính chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID19. 5. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, Ủy ban nhân dân xã về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy 1. Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, UBND xã trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã. 2. Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin, chỉ 3 đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 3. Trung tâm Chỉ huy có Tổ giúp việc do công chức Văn phòng HĐND - UBND xã là Tổ trưởng và tổ viên là cán bộ các cán bộ, công chức liên quan. 4. Trung tâm Chỉ huy phân công thường trực 24/24. Các thành viên Trung tâm chỉ huy thuộc: trạm Y tế, Công an xã, BCH Quân sự xã, Văn phòng HĐND - UBND xã, công chức địa chính - xây dựng- môi trường thường xuyên tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm chỉ huy phụ trách, theo dõi lĩnh vực để kịp thời xử lý hoặc đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền. 5. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Người thực hiện

Nguyễn Thị Sen – Công chức Văn phòng – Thống kê

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
324819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289