Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Nam  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

KẾT QUẢ CCHC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI UBND XÃ ĐÔNG NAM

Đăng lúc: 10:31:11 14/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

 1.     Cải cách thể chế

a. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được áp dụng chặt chẽ, đúng theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; hạn chế tối đa văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành không đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình theo quy định của pháp luật.

b. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành đã được bộ phận Tư pháp thường xuyên kiểm tra, rà soát, giúp HĐND và UBND kịp thời loại bỏ những quy định, những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. HĐND và UBND xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c. Tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật

- Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của xã nên đầu năm UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; UBND xã tổ chức 1 hội nghị triển khai Luật bình đẳng giới; Luật Hôn nhân gia đinh; Lấy ý kiến Luật Đất đai sửa đổi  … tại mỗi hội nghị có trên 175 lượt người tham dự.

- Đã chỉ đạo CC Tư pháp phối hợp với Đài Truyền thanh xã duy trì tốt chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật”, với thời lượng phát sóng từ 15 đến 20 phút vào các ngày thứ 6 hàng tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số tin, bài được phát là 09 bài, và 13 tin  đã được người dân quan tâm theo dõi.

d. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

Số văn bản tự kiểm tra:

Tổng số Nghị quyết đã ban hành của HĐND xã: 05 văn bản; tổng số Quyết định đã ban hành của UBND xã: 143 văn bản; tổng số văn bản hành chính đã ban hành đã ban hành của UBND xã: 246 văn bản. Kết quả kiểm tra: không ban hành văn bản Quy phạm pháp luật nào; không phát hiện văn bản nào ban hành trái quy định của pháp.

2.     Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

a. Về kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, huyện; UBND xã đã kịp thời ban hành các kế hoạch hàng năm và giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo quy định. Do đó, công tác rà soát, đánh giá TTHC ngày càng đi vào nề nếp, cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân và các tổ chức đến liên hệ công tác.

b. Về công khai thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu giải quyết TTHC, công tác công khai, minh bạch TTHC đã được UBND xã quan tâm thực hiện thông qua hình thức niêm yết công khai bằng bảng giấy tại trụ sở cơ quan.

Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, ngoài việc niêm yết công khai bằng bảng giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thì 100% TTHC đã được công khai trên Trang thông tin điện tử của xã, góp phần tích cực trong việc đem lại hiệu quả tra cứu tìm hiểu thông tin, tiết kiệm chi phí và thời gian của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

c. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; UBND xã đã chỉ đạo củng cố tạo sự chuyển đổi về chất trong giải quyết TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là sự ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, công tác kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết hồ sơ, công tác thống kê, báo cáo. Số TTHC đã công khai và áp dụng tại cấp xã là 247 thủ tục hành chính.

Về cơ sở hạ tầng, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã được đầu tư xây dựng đảm bảo diện tích theo quy định; trang thiết bị phục vụ cho công chức làm việc và phục vụ người dân đã được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, giúp cho quá trình giải quyết TTHC được công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí và mang lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân đến liên hệ giao dịch.

+ Tổng số lượng hồ sơ đã tiếp nhận từ 10/11/2022 đến ngày 05/9/2023 là: 1.342 hồ sơ trong đó:                                                                                                                             

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết : 1.342 hồ sơ đạt 100% trong đó:

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hẹn: 1.337 hồ sơ đạt 99.7%.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hẹn: 04 hồ sơ đạt :0.29 %

- Số hồ sơ đang giải quyết là: 01 hồ sơ đạt: 0.07%

+ Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận mức độ 3,4 từ 10/11/2022 đến ngày 05/9/2023 là 541 hồ sơ trong đó: số lượng hồ sơ tiếp nhận mức độ 3 là: 185 hồ sơ, số lượng hồ sơ tiếp nhận mức độ 4 là 356 hồ sơ.

d. Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đã triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, tổ chức, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 262 hồ sơ.

e. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa xã thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã, kết quả trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn xã không nhận được

phản ảnh, kiến nghị nào từ phía tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

g. Việc thực hiện Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

- Việc vận động, thuyết phục công dân, tổ chức tham gia đánh giá mức độ hài lòng và hướng dẫn cụ thể trong việc viết phiếu của cán bộ, công chức Bộ phận: Cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa đã nghiêm túc thực hiện việc vận động, thuyết phục công dân, tổ chức tham gia đánh giá, có hướng dẫn viết phiếu.

- Tổng số lượt phiếu đánh giá 9 tháng đầu năm 2023 là: 937 phiếu ( lĩnh vực tài nguyên và môi trường 78 phiếu, lĩnh vực lao động thương binh và xã hội 146 phiếu, lĩnh vực tư pháp hộ tịch 185 phiếu) trong đó:

Kết quả lấy phiếu giải quyết thủ tục hành chính: 934 phiếu mức độ hài lòng là 99,7%.

Kết quả lấy phiếu cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm  của công chức là 937 phiếu mức độ hài lòng là 100% phiếu đạt 100%.

- Tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận: Có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo trong khi giao tiếp và giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân. Đến hết ngày 05/9/2023 không có trường hợp công chức vi phạm, đơn thư phản ánh về công chức gây phiền hà, sách nhiễu.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Đến thời điểm hiện tại, xã có 18 cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật cán bộ, công chức ( so với quyết định 16/2020-UBND của UBND tỉnh thanh hóa. Việc sắp xếp bố trí đúng vị trí việc làm và  vị trí tuyển dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định tại các thông tư hướng dẫn của Bộ nội vụ, đáp ứng phù hợp các chức danh tại xã. Chất lượng cán bộ, công chức được đảm bảo trong đó về trình độ chuyên môn. Về lý luận chính trị  có 18 người đạt 100%.  Hàng năm theo ngành dọc cán bộ, công chức đều được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do huyện và tỉnh tổ chức. Cán bộ, công chức trong cơ quan đề chấp hành tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức.

4. Cải cách công vụ:

Ủy ban nhân dân xã Đông Nam thực hiện nghiêm túc số lượng chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức được chủ tịch UBND quy định theo quyết định số 16/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Hàng năm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy định. Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo do huyện, tỉnh  tổ chức.

5. Cải cách tài chính công:

          Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế và kinh phí ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Công chức Kế toán tài chính tham mưa cho UBND xã ban hành quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/02/2022 về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quả lý và sử dụng trang thiết bị trong cơ quan của UBND xã. Tiếp tục thực hiện cân đối ngân sách, đảm bảo chi đầu tư phát triển, đảm bảo chi lương và an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm chi, giám sát chặt chẽ thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đấu giá đất, chi đầu tư xây dựng cơ bản.

6. Xây Dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trang thiết bị phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đã được xã quan tâm đầu tư và trang bị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, Hệ thống xử lý văn bản trên phần mềm  trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi. Có 18/18 CBCC sử dụng máy tính trong giải quyết công việc, 100% máy tính của tất cả cán bộ công chức được kết nối mạng Internet, hiện tại các bộ phận chuyên môn đã và đang áp dụng Hệ thống xử lý văn bản trên phần mềm.

Thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân, tổ chức: Đã triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao.

Đẩy mạnh việc xây dựng và áp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung thống nhất của cơ quan hành chính các cấp.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Sen - Công chức Văn phòng - Thống kê

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
324819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289