Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
91
Tuần này:
54
Tháng này:
2772
Tất cả:
124818

Kết Quả Bước Đầu Trong Chuyển Đổi Đất Lúa Kém Hiệu Quả Sang Cây Trồng Khác

Ngày 07/07/2017 17:09:46

Căn cứ công văn số 423 ngày 10/04/2017 của UBND huyện Đông Sơn về xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2017. UBND xã Đông Nam đã nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ

SANG CÂY TRỒNG KHÁC TẠI XÃ ĐÔNG NAM

Căn cứ công văn số 423 ngày 10/04/2017 của UBND huyện Đông Sơn về xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2017. UBND xã Đông Nam đã nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi năm 2017 là 35ha, vụ xuân 2017 toàn xã đã chuyển đổi được 10ha. Kết quả chuyển đổi đất Lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác.Tại thôn Phú Yên chuyển đổi được 2.2ha sang trồng ớt xuất khẩu của 22 hộ gia đình trong thôn, thôn Tân Chính cũng chuyển đổi 0.6ha sang trồng Ớt xuất khẩu của các hộ gia đình Anh Đức, chị Hằng, chị Sơn, 2.5ha sang trồng cây dược liệu của hộ gia đình ông Nhạn và 0.5ha sang trồng dưa chuột của hộ gia đình ông Nhương. Tại thôn Nam Thành chuyển đổi 0.6ha sang trồng rau màu các loại của gia đình anh Ban. Thôn Nam Vinh 0.3ha sang trồng cây ăn quả của gia đình ông Mùi. Thôn Chính Kết 0.5ha nuôi trồng thủy sản và cây dược liệu của gia đình ông Chung. Thôn Phúc Đoàn chuyển đổi 0.4ha sang trồng Ớt xuất khẩu của gia đình anh Giáp Dung và 0.5ha Ngô làm thức ăn chăn nuôi của hộ gia đình ông Phúc. Tại thôn Chính Kết chuyển đổi 0.5ha sang trồng cây rau màu các loại của hộ gia đình ông Vị.

Việc chuyển đổi đất trồng Lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác tại xã Đông Nam bước đầu đã ghi nhận những kết quả tốt, các hộ gia đình đã tìm hiểu rõ những diện tích đất trồng Lúa kém hiệu quả của gia đình mình phù hợp với loại cây trồng nào để chuyển đổi sang các loại cây trồng có khả năng cạnh tranh, có hiệu quả cao hơn so với trồng Lúa. Đáp ứng được yêu cầu nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo việc làm tại chỗ có thu nhập cao và phát triển bền vững.

Ngay sau khi ra kế hoạch số 20 ngày 16/04/2017 về việc chuyển đổi đất Lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, UBND xã Đông Nam cũng tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Phổ biến, hướng dẫn nhân dân về những quy định chuyển đổi để cán bộ, nhân dân hiểu rõ, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH.

Đông Nam, ngày 24/05/2017

Lê Thị Hiên – Đài truyền thanh Đông Nam

Kết Quả Bước Đầu Trong Chuyển Đổi Đất Lúa Kém Hiệu Quả Sang Cây Trồng Khác

Đăng lúc: 07/07/2017 17:09:46 (GMT+7)

Căn cứ công văn số 423 ngày 10/04/2017 của UBND huyện Đông Sơn về xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2017. UBND xã Đông Nam đã nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ

SANG CÂY TRỒNG KHÁC TẠI XÃ ĐÔNG NAM

Căn cứ công văn số 423 ngày 10/04/2017 của UBND huyện Đông Sơn về xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2017. UBND xã Đông Nam đã nhanh chóng triển khai xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác năm 2017 và giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi năm 2017 là 35ha, vụ xuân 2017 toàn xã đã chuyển đổi được 10ha. Kết quả chuyển đổi đất Lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác.Tại thôn Phú Yên chuyển đổi được 2.2ha sang trồng ớt xuất khẩu của 22 hộ gia đình trong thôn, thôn Tân Chính cũng chuyển đổi 0.6ha sang trồng Ớt xuất khẩu của các hộ gia đình Anh Đức, chị Hằng, chị Sơn, 2.5ha sang trồng cây dược liệu của hộ gia đình ông Nhạn và 0.5ha sang trồng dưa chuột của hộ gia đình ông Nhương. Tại thôn Nam Thành chuyển đổi 0.6ha sang trồng rau màu các loại của gia đình anh Ban. Thôn Nam Vinh 0.3ha sang trồng cây ăn quả của gia đình ông Mùi. Thôn Chính Kết 0.5ha nuôi trồng thủy sản và cây dược liệu của gia đình ông Chung. Thôn Phúc Đoàn chuyển đổi 0.4ha sang trồng Ớt xuất khẩu của gia đình anh Giáp Dung và 0.5ha Ngô làm thức ăn chăn nuôi của hộ gia đình ông Phúc. Tại thôn Chính Kết chuyển đổi 0.5ha sang trồng cây rau màu các loại của hộ gia đình ông Vị.

Việc chuyển đổi đất trồng Lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác tại xã Đông Nam bước đầu đã ghi nhận những kết quả tốt, các hộ gia đình đã tìm hiểu rõ những diện tích đất trồng Lúa kém hiệu quả của gia đình mình phù hợp với loại cây trồng nào để chuyển đổi sang các loại cây trồng có khả năng cạnh tranh, có hiệu quả cao hơn so với trồng Lúa. Đáp ứng được yêu cầu nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo việc làm tại chỗ có thu nhập cao và phát triển bền vững.

Ngay sau khi ra kế hoạch số 20 ngày 16/04/2017 về việc chuyển đổi đất Lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, UBND xã Đông Nam cũng tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Phổ biến, hướng dẫn nhân dân về những quy định chuyển đổi để cán bộ, nhân dân hiểu rõ, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH.

Đông Nam, ngày 24/05/2017

Lê Thị Hiên – Đài truyền thanh Đông Nam

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tình hình kinh tế - xã hội