Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Nam  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

BC KTXH

Đăng lúc: 00:00:00 05/02/2019 (GMT+7)
100%
Print

BC

 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ ĐÔNG NAM                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: 212  /BC-UBND

Đông Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội đạt được năm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018

 

   Thực hiện kế hoạch các mục tiêu kinh tế - xã hội n¨m 2017, về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển ,kinh tế xã hội,dự toán ngân sách nhà nước năm 2017,về kế hoạch phát triển kinh tế - hã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn xã năm 2018.  UBND xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm sau:

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017

 1. Về kinh tế:

1.1 Sản xuất nông nghiệp:

Tổ chức chỉ đạo nhân dân sản xuất cả năm với tổng diện tích là 680,6/707 ha đạt 97%, trong đó: lúa lai là 20%, và lúa chất lượng cao 55% còn lại 25% các giống khác năng xuất sản lượng bình quân cả năm đạt 125 tạ /ha. =91,2% so với năm 2016.

Trong năm 2017 toàn xã đã chuyển cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao toàn xã chuyển đổi được 35,7ha đạt 99% kế hoạch huyện giao.

Vụ đông năm 2017-2018 với tổng diện tích gieo trồng được 55 ha, đạt 116% trong đó 18 ha ngô,2,6 ha ớt xuất khẩu, khoai lang ,cây thức ăn chăn nuôi 5 ha, rau màu các loại 29,4 ha.Tổng sản lượng cả năm ước đạt 4.12,6 tấn đạt 97,2%so với năm 2016 .

1.2 Chăn nuôi:

Tổ chức tốt công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, và phòng dại cả 2 đợt trong năm với kết quả sau  :

+ Đàn trâu, bò tiêm đạt   65,4 %

+ Đàn lợn tiêm đạt     47,94%

+ Đàn chó tiêm đạt    100%

+ Đàn gia cầm tiêm đạt 20 %

Trong năm 2017 tỷ lệ xuất chuồng tăng về số lượng, song bên cạnh đó giá trị sản phẩm lại thấp do giá cả thị trường biến động mạnh, giá lợn hơi xuất chuồng thấp Tổng gia súc, gia cầm xuất chuồng ước đạt 298 tấn,đạt 99,3% so với cùng kỳ .Sản xuất thủy sản tăng trưởng ổn định, tổng diện tích nuôi trồng đạt 37 ha so với cùng kỳ,giá trị sản xuất đạt 980 triệu đồng, đạt 136% so với cùng kỳ .  

1.3 Địa chính – xây dựng - GTTL:

* Công tác quản lý đất đai:

Năm 2017 UBNDxã đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đát giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất 2017 theo quy định của phát luật .

Hoàn thiện hồ sơ bán đất ở năm 2017 tại 3 khu vực là khu đồng cồn chữa thôn Tân Chính và đồng Hạ thôn Phú Yên, đồng chùa Thôn Cần Liêm với diện tích là 21.585.1 m2.Trong đó đất ở là 13.220.5 m2 .Đất hạ tầng 8.364.6 m2 với tổng số là 107 lô đã đưa vào đấu giá, Làm hồ sơ cấp giấy CNQSD đất là 77 hồ sơ , còn lại 30 mới đấu giá .

Cho thuê đất : Đã hoàn thiện hồ sơ cho 4 hộ gia đình, gia đình Bà Lan, gia đình Ông Sử, gia đình Ông Bắc ,gia đình Ông Sắc .Thuê đất làm trang trại, sản xuất kinh doanh đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác cấp giấy CNQSD Đất nông nghiệp trong toàn xã đã rà soát để cấp GCNQSD đất nông nghiệp đạt 97,1% năm 2017

Năm 2017 đã cấp GCNQSD đất trong đó cấp mới là 77,chuyển nhượng và cho tặng 8, thừa kế 4  

* Công tác GTTL:

Giao thông: Tổ chức gia quân giải phóng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã.Đặc biệt giải tỏa hoàn toàn ách tắc khu vực đầu cầu lăng .Về giao thông Làm mới 300m đường giao thông từ Thôn Hạnh Phúc đi chùa Thiên Đức

* Công tác xây dựng cơ bản; Hoàn thiện khu hiệu bộ và cải tạo lát gạch ,nâng cấp khuôn viên trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia, Nâng cấp cải tạoTrạm y tế, Trường Mầm Non.Đầu tư xây dựng khu nghĩa trang liệt sỹ xã, Làm mới hệ thống mương tiêu nước thải sinh hoạt khu dân cư mới Thôn Tân Chính, Cần Liêm, Phú Yên và Thôn Phúc Đoàn.  

* Công tác môi trường:  Công tác thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt được được các thôn thường xuyên quan tâm, cùng với Cty môi trường thu gom về khu xử lý rác thải. công tác quÐt dän vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm xanh sạch đẹp . Do các chi héi phô n÷  trong x· ®¶m nhËn hai tuần một lần,công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường và hoạt động hưởng ứng ngày “ Môi trường thế giới “ 5/6/2017 thiết thực và hiệu quả hơn năm trước .  

1.4 Tài chính ngân sách:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách xã, đảm bảo  nguyên tắc tài chính, sử dụng nguồn thu chi theo dự toán phân bổ đầu năm đáp ứng nhu cầu cho chi thường xuyên và các hoạt động phát sinh của xã.  

Hoạt động ngân sách trong năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực do xã được hưởng cơ chế 100% từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất,

        Tổng số thu ước đạt năm 2017: 15.800.703.094đ đạt 155% kế hoạch

        Trong đó ước chi trong năm 2017 : 11.750.000.000đ,đạt 99,57% kế hoạch

            Ước Chi xây dựng cơ bản : 7.700.000.000đ đạt 1180% kế hoạch

            Ước Chi hoạt động Thường xuyên :4.050.000.000đ đạt 77% kế hoạch

2. Văn hóa - xã hội.

2.1 Về thông tin tuyên truyền:

Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên chuyền được đẩy mạnh bám sát yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. Các hoạt động TDTT cũng được tổ chức thường xuyên, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, dựng thôn văn hóa, con người ,cơ quan văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2016- 2020.

          Trong năm đã phát 367 tin bài, 145 chương trình phát thanh nội bộ, lên được 97 khẩu hiệu tường các loại, 67 băng zon các loại tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các hoạt dộng của địa phương: Mừng đảng, mừng xuân,đón xã nông thôn mới năm 2017, Đại hội CCB xã nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Hội làm vườn 2017 – 2022, Đại hội Công đoàn 2017 – 2022. Đại hội bầu cử trưởng thôn, tuyên truyền về việc sáp nhập thôn.

          Tổ chức thành công các giải TDTT mừng Đảng- mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017: giải kéo co nữ, bóng chuyền hơi hội Người cao tuổi và đêm giao lưu văn nghệ tối ngày 05/2/2017 (Mùng chín tết) và đêm giao lưu văn nghệ cụm tối 19/2/2017. Tham gia chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa đầu tiên tại Rừng Thông. Tham gia các hội thao trên huyện tổ chức đạt các giải: Giải Ba cụm 3 kéo co nữ.

 2.2 Về lĩnh vực giáo dục:  

           UBND đã quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất cho các trường để nâng cao chất lượng dạy và học,khắc phục bệnh thành tích , phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng được mở rộng, cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường, xã đã đầu tư khu hiệu bộ, các phòng chức năng trường THCS chuẩn Quốc gia vứi tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng tổng diện tích là hơn 600m2, làm hệ thống khuôn viên sân trường, tu bổ nâng cấp các phòng học trị giá 340 triệu đồng ; triển khai đầu tư nâng cấp tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ với số tiền 2 tỷ 400 triệu đồng bằng nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất . chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ công tác giáo dục chỉ đạo tổng kết năm học của 3 nhà trường đúng kế hoạch.

  Cả 3 tr­ường thực hiện tốt công tác khai giảng năm học năm học 2017-2018 thực hiện đúng kế hoạch , cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo tốt cho công tác dạy và học.  

2. 3 Y tế - Dân số:

* Y tế :Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân cũng được quan tâm chỉ đạo,năm 2017 xã đã tiếp tục đầu tư mở rộng đường vào trạm y tế , nâng cấp một số phòng chức năng, mua sắm thêm một số trang thiết bị khám chữa bệnh khác .Vì vật công tác khám chữa bệnh cho nhân dân đã đáp ứng nhu cầu , công tác tuyên truyên vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế đã đạt kết quả cao . Cho đến nay toàn xã đã đạt 81,5% số người dân có bảo hiểm y tế, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra .  Chỉ đạo  tổ chức kỷ niệm  ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02 và sơ kết công tác y tế năm 2017 đảm bảo yêu cầu có ý nghĩa thiết thực, triển khai công tác y tế năm 2018. Thực hiện và duy trì tốt việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường . Trong năm đã khám và điều trị bệnh cho nhân dân là 3.540 lượt người, cho trẻ uống VTM A và tiêm chủng dịnh kỳ đạt 100%.  

 * Dân số : T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh÷ng ng­êi ®ang trong ®é tuæi sinh ®Î thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ. Tû lÖ t¨ng dân số tù nhiªn 0.9 % .2.4 Chính sách xã hội:  Đã tiến hành điều tra hộ nghèo, cận nghèo đa chiều theo tiêu chí mới. Kết quả hộ nghèo : 94/1.440 = 6,72%, cận nghèo 138/1.440= 8,94%. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công , chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội  theo quy định.  

 3. Quốc phòng – An ninh

* Về quốc phòng:

  Tổ chức giao quyết định nhập ngũ và làm lễ tuyển quân  cho 05 thanh niên nhập ngũ năm 2017 đạt chỉ tiêu trên giao.

 Thực hiện QĐ số 49 của Thủ tướng chính phủ tổ chức cho các đối tượng có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến kê khai hồ sơ đến nay đã hoàn thiện 600 bộ hồ sơ gửi về huyện và chuyển lên hội đồng cấp trên xét duyệt. Giải quyết hồ sơ tồn đọng theo quyết định 62.

* Về an ninh:   

       Đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác ANTT đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.Trong năm tổng số vụ việc xảy ra 08 vụ  trong đó 04 vụ tai nạn giao thông chuyển công an huyện hiện đã giải quyết xong, 02 vụ  đã hòa giải ở cơ sở, còn lại 02 vụ đang tiếp tục giải quyết tại cơ sở, làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội . Lực lượng công an xã làm tốt công tác tuyên truyền,  trong năm đã có 31 bài tuyên truyền về việc triển khai đề án 1212 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh chấn áp  các loại tội phạm.......

 4. Tư pháp – Thanh tra – Văn phòng thống kê

      Tổ chức tiếp dân theo quy định, giải quyết đơn thư kịp thời , trong năm có 14 đơn đề nghị giải quyết về đất đai, hoa màu, giải phóng mặt bằng . UBND xã đã phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể,cơ sở thôn tổ chức giải quyết xong 14 đơn đúng theo quy định của nhà nước.

   Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch, đáp ứng nhu cầu cho nhân dân. Đăng ký khai sinh 213 trường hợp,cấp bản sao hộ tịch 868 trường hợp, đăng ký chứng tử 52 người, đăng ký kết hôn 8 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân 107 trường hợp, chứng thực 5.744 trường hợp. Thực hiện tốt công tác hoà giải cơ sở. 

II. Nguyªn nh©n ®¹t ®­îc vµ ch­a ®¹t ®­îc

1.     Những tồn tại, hạn chế :

-Lĩnh vực về kinh tế : Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đôi lúc còn thiếu chưa kịp thời.

       - Về chăn nuôi có chiều hướng giảm mạnh do giá cả lợn hơi xuất chuồng trong thời gian vừa qua xuống thấp, gây thiệt hại đến kinh tế hộ chăn nuôi.chưa cương quyết chỉ đạo kịp thời, chưa có giải pháp cụ thể để chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chủ yếu là nhân dân tự phát .Hoạt động của HTXDVNN hiệu quả chưa cao

- Công tác quản lý sử dụng đất, về thời gian giao đất chưa kịp thời .

- Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng- an ninh chưa sát với kế hoạch đề ra.

- Tình trạng ôi nhiễm môi trường còn chậm được khắc phục.

*. Nguyên nhân : Do giá cả sản phẩm nông nghiệp trong năm 2017 giảm mạnh , đặc biệt là giá thực phẩm, nên nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ dẫn đến việc tái cơ cấu không đạt kết quả đề ra.

- Việc chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chư thực sự quyết liệt nên hệu quả đạt vẫn còn thấp.

- Hoạt động của khu xử lý rác thải của thành phố Thanh Hóa tại đông Chiêm có thời điểm bốc mùi hôi thối, bốc về khu dân cư gây bức súc cho nhân dân , đặc biệt là ở hai thôn :Thôn xóm Cộng, Thôn Hạnh Phúc.

 Lĩnh vực văn hóa xã hội :Việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết “ XD ĐSVH” Xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu, khong đạt kế hoạch đề ra, thông tin tuyên truyền về các chỉ thị nghị quyết  của cấp trên  còn chưa kịp thời .

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác rọn vệ sinh mô trường chưa được thường xuyên, chưa tạo được ý thức của từng người dân .

- - Lĩnh vực QP- AN:

Đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, làm tốt công tác tuần tra trên địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm các ngày lễ tết duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu . Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao, tuy nhiên công tác điều TN đi khám sức khỏe thanh niên phục vụ công tác tuyển quân còn có những hạn chế như, vẫn còn thanh niên không chấp hành đi khám, có những thanh niên lợi dụng dùng chất kích thích để trốn tránh NVQS. Công tác tuyên truyền vận động của các đoàn thể chưa được sâu rộng, nên hệu quả chưa cao .Tình hình mất AN TT  vẫn còn tiềm ẩn, do việc ôi nhiễm môi trường của khu xử lý rác thải thành phố Thanh Hóa tại đồng chiêm .

Việc ôi nhiễm moi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe của nhân dân chưa được khắc phục kịp thời gây bức súc ảnh hưởng đến công tác ANCT-ATXH trên địa bàn xã.

                                                    Phần thứ ba

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020 .Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển ,tiếp tục cải thiện mạnh mẽ về môi trường, đầu tư kinh doanh , nâng cao cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, nâng cao các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên ,chủ động ứng phó với diễn biến khí hậu .

Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản ý nhà nước ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý hành chính nhà nước ,bảo đảm quốc phòng –an ninh chật tự an toàn xã hội .

*Các chỉ tiêu chủ yếu :

.về kinh tế:

1.Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt :18,2%  trở lên , trong đó: Nông lâm thủy sản tăng : 6% ; công nghiệp xây dựng tăng: 36%; Dịch vụ thương mại tăng :19%;

2. Cơ cấu kinh tế :Nông lâm thủy sản: 20%; Công nghiệp xây dựng:45% ;Dịch vụ thương mại:35%.

3.Sản lượng cây có hạt đạt 3.200 tấn ;

4.Gía trị sản phẩm trên đơn vị canh tác bình quân đạt 90 triệu/ha;

5. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 250 tỷ đồng ;

6. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng ;

7. Thu ngân sách vượt 5% chỉ tiêu huyện giao;

8. Thành lập mới 03 doanh nghiệp;

9. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%;

10. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 0,3%;

11. Tỷ lệ tăng dân số giảm 0,9%

12. Tỷ lệ tham gia BHYT : 90% trở lên;

13. Giải quyết việc làm cho: 500 lao động;

14. Xuất khẩu lao động: 20 người trở lên;

15.Tỷ lệ dân cư sử dụng nước máy hợp vệ sinh: 100%;

16.Tỷ lệ dân cư sử dụng nha tiêu hợp vệ sinh : 90%

17. Thu gom , xử lý rác thải sinh hoạt: 100%;

18. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%

19. Tỷ lệ dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt 90%

20. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,5%

21. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn toàn xã được bê tông hóa đạt 90%

22. Tỷ lệ hộ dân dùng Intenet đạt 60%

23. Tỷ lệ hộ xử dụng điện sáng đạt 100%

24. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%

 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.1. Công tác sản xuất:

Tập chung chỉ đạo tốt công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 cho nhân dân đúng thời vụ và kế hoạch .

Thường xuyên kiểm tra thông báo tình hình sâu bệnh kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất, cho cây trồng vụ Đông có thu hoạch .

Chỉ đạo chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây cho hiệu quả như : Cây gai xanh, cây mía,cây ớt và các loại cây trồng khác  theo kế hoạch đã đề ra.

1.2. Công tác chăn nuôi:

Thực hiện tốt công tác phòng dịch, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó nuôi đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch đề ra. Chú trọng phát triển tổng đàn có giá trị hàng hóa phù hợp với xu thế người tiêu dùng.

1.3. Công tác giao thông địa chính:

* Công tác QL đất đai:  Làm tốt công tác quản lý đất đai, kiểm tra và phát hiện giải quyết kịp thời các trường hợp sự dụng đất sai mục đích.

  * GTTL: Tăng cường công tác kiểm tra hành lang ATGT, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn . Tổ chức ra quân làm thuỷ lợi mùa khô nạo vét lòng kênh tưới tiêu nội đồng.

        * Môi trường: Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các thôn thực hiện tốt hơn nữa công tác VSMT trong khu dân cư và môi trường thu gom rác thãi ra khỏi địa bàn toàn xã.

1.4. Công tác tài chính:

Đảm bảo kế hoạch thu, chi nhất là công tác đầu tư cơ sở vật chất đúng luật ngân sách. Thực hiện tốt việc tăng thu, tiết kiệm chi.

2. Công tác Văn hóa xã hội –TDTT

2.1. Giáo dục:

Chỉ đạo các trường  nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2017 – 2018 theo kế hoạch của ngành đạt kết quả cao

2.2. Công tác y tế:

Thường xuyên chú trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch đặc biệt là dịch sốt xuất huyết đang lan rộng, tiêm chủng định kỳ đạt kết quả tốt.

2.3. Công tác dân số KHHGĐ:

Nắm bắt kịp thời, động viên nhân dân thực hiện tốt về pháp lệnh dân số, bảo đảm tỷ lệ sinh, hạn chế số người sinh con thứ 3.

2.4. Công tác chính sách xã hội:

Thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, nhận và cấp phát kịp thời mọi chế độ tiêu chuẩn theo quy định của ngành,động viên thăm hỏi các hộ cô đơn, các cháu học sinh nghèo vượt khó . Các gia đình Thương binh liệt sỹ.

 Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua thẻ BHYT, BHXH tự nguyện,  Rà sóat hộ nghèo, hộ cận nghèo và có mức sống trung bình năm 2018.

1.5. Công tác văn hóa TDTT:

Thường xuyên tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là xây dưng thôn văn hóa kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu, con người kiểu mẫu, cơ quan kiểu mẫu, công tác  tháp nhập thôn, khối phố....

  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong năm. Tăng cường công tác viết, phát các bản tin ở địa phương.

   Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh trong tiệc cưới, việc tang, về nhà mới.  

3. Công tác quốc phòng- an ninh:

      3.1. Công tác quốc phòng:        

Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại xã và huyện đảm bảo số lượng, chất lượng, giao quân đúng chỉ tiêu huyện giao. Phối kết hợp với các ban ngành, cơ sở thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự.  Xö lý nghiªm nh÷ng thanh niªn vi ph¹m luËt nghĩa vụ quân sự..     Tiếp tục thực hiện QĐ số 49 của Thủ tướng chính phủ,  làm  bổ sung hố sơ cho các đối tượng, có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến.,..

     3.2. Công tác an ninh:

Tiếp tục phát huy nâng cao chất lượng hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn khác trên địa bàn toàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.   Phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội như: lô đề, cờ bạc, vay nợ …kìm chế và làm giảm vi phạm an tòan giao thông.

    4. Công tác thanh tra- tư pháp:

Thực hiện tốt công tác tư vấn trợ giúp pháp luật, giải quyết kịp thời mọi đơn thư đề nghị của công dân, công tác nhận và trả kết quả của bộ phận một cửa, thực hiện tốt công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực tại địa phương theo quy định.

 Thực hiện tốt công tác hộ tịch, làm đăng ký khai sinh, khai tử, chứng thực, công chứng cho nhân dân.

 Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác hoà giải. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện tốt công tác thi hành án cơ sở.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “một cửa liên thông”. Nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Luôn thực hiện tốt “ 3 không”: Không phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc…

Trên đây là những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và một số mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

       Để thực hiện tốt trong năm 2018, chúng ta cần phải tập trung chỉ đạo, khắc phục những khó khăn, tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

 

     Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

- UBND Huyện(B/c)                                                               CHỦ TỊCH

- Đảng ủy –HĐND xã ( B/c )

- Lưu VP-UB                                                                          

 

                                                                                                     Nguyễn Văn Hân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
324819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289