Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
117
Tuần này:
145
Tháng này:
4189
Tất cả:
148138

Lễ đón nhận quyết định xã đạt chuẩn NTM

Ngày 08/03/2017 10:18:17

Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 04/03/2017, Đảng Ủy, UBND, MTTQ xã Đông Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại nhà văn hóa thể thao xã Đông Nam...

Thưa quý vị và các bạn!
sáng ngày 04/03/2017, Đảng Ủy, UBND, MTTQ xã Đông Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại nhà văn hóa thể thao xã Đông Nam. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm và thành công tốt đẹp.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển KT - XH, chính trị và an ninh, quốc phòng do chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng con người mới, diện mạo mới cho nông thôn Việt Nam.
Thực hiện nghị quyết số 26, ngày 05/08/2008 của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Quyết định 800 ngày 4/6/2010 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, chính quyền và nhân dân xã Đông Nam đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Bắt đầu triển khai thực hiện, năm 2011 xã mới đạt 8/19 tiêu chí, đến tháng 11/2016 xã Đông Nam được bổ sung vào danh sách xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2016. Bằng sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, Đông Nam phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Đến hôm nay những cố gắng lớn lao đó đã được bù đắp bằng kết quả xứng đáng. Ngày 04/03/2017 vừa qua xã Đông Nam đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Tỉnh Thanh Hóa.
Quý vị và các bạn thân mến!
Về Đông Nam hôm nay, ta thấy được sự thay da đổi thịt hoàn toàn của một xã thuần nông, nghèo nàn, lạc hậu, nhưng có truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo.
Khi bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đông Nam đã gặp không ít những khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất hạ tầng thô sơ, cũ kỹ, lạc hậu. Hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trong xã cần phải đầu tư nguồn kinh phí lớn mới đạt quy chuẩn. Cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh và huyện, sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân, sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, công sức cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn tích cực trong công việc, nhân dân Đông Nam vốn có truyền thống quê hương các mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Do đó, vượt qua những khó khăn, Đông Nam đã vững bước và cán đích thành công trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Đông Nam đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả xứng đáng của quá trình phấn đấu lâu dài. TIn chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Nam sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.


Lễ đón nhận quyết định xã đạt chuẩn NTM

Đăng lúc: 08/03/2017 10:18:17 (GMT+7)

Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 04/03/2017, Đảng Ủy, UBND, MTTQ xã Đông Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại nhà văn hóa thể thao xã Đông Nam...

Thưa quý vị và các bạn!
sáng ngày 04/03/2017, Đảng Ủy, UBND, MTTQ xã Đông Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại nhà văn hóa thể thao xã Đông Nam. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm và thành công tốt đẹp.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển KT - XH, chính trị và an ninh, quốc phòng do chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Xây dựng nông thôn mới là xây dựng con người mới, diện mạo mới cho nông thôn Việt Nam.
Thực hiện nghị quyết số 26, ngày 05/08/2008 của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Quyết định 800 ngày 4/6/2010 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề án xây dựng Nông thôn mới của huyện, chính quyền và nhân dân xã Đông Nam đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Bắt đầu triển khai thực hiện, năm 2011 xã mới đạt 8/19 tiêu chí, đến tháng 11/2016 xã Đông Nam được bổ sung vào danh sách xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2016. Bằng sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, Đông Nam phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Đến hôm nay những cố gắng lớn lao đó đã được bù đắp bằng kết quả xứng đáng. Ngày 04/03/2017 vừa qua xã Đông Nam đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Tỉnh Thanh Hóa.
Quý vị và các bạn thân mến!
Về Đông Nam hôm nay, ta thấy được sự thay da đổi thịt hoàn toàn của một xã thuần nông, nghèo nàn, lạc hậu, nhưng có truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo.
Khi bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đông Nam đã gặp không ít những khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất hạ tầng thô sơ, cũ kỹ, lạc hậu. Hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trong xã cần phải đầu tư nguồn kinh phí lớn mới đạt quy chuẩn. Cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh và huyện, sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân, sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, công sức cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn tích cực trong công việc, nhân dân Đông Nam vốn có truyền thống quê hương các mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Do đó, vượt qua những khó khăn, Đông Nam đã vững bước và cán đích thành công trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.
Đông Nam đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả xứng đáng của quá trình phấn đấu lâu dài. TIn chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Nam sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.


Tình hình kinh tế - xã hội