Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
143
Hôm qua:
181
Tuần này:
324
Tháng này:
2130
Tất cả:
161432

Đông Nam Tập Trung Thu Hoạch Lúa Chiêm Xuân 2017

Ngày 07/07/2017 16:43:06

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Đông Nam gieo cấy 360ha , cơ cấu 80% diện tích trà xuân sớm, với các giống lúa chủ lực như: Thái Xuyên 111, bắc thơm số 7, khăng dân 18, TBR1. Ngay từ đầu vụ UBND xã đã tập trung chỉ đạo và có những giải pháp quyết liệt điều hành, đảm bảo gieo cấy hết diện tích và đúng khung thời vụ tốt nhất.

Đông Nam Tập Trung Thu Hoạch Lúa Chiêm Xuân 2017

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Đông Nam gieo cấy 360ha , cơ cấu 80% diện tích trà xuân sớm, với các giống lúa chủ lực như: Thái Xuyên 111, bắc thơm số 7, khăng dân 18, TBR1. Ngay từ đầu vụ UBND xã đã tập trung chỉ đạo và có những giải pháp quyết liệt điều hành, đảm bảo gieo cấy hết diện tích và đúng khung thời vụ tốt nhất.

UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN chủ động cung ứng các khâu dịch vụ, đảm bảo phục vụ cho sản xuất như: Giống,. phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp đủ nước cho gieo cấy… Có biện pháp chống úng kịp thời cho những diện tích lúa chiêm xuân ở các xứ đồng thấp, trũng. Bên cạnh đó, chỉ đạo khuyến nông viên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời nắm bắt tình hình sâu bệnh để có biện pháp hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả. Vì vậy sản xuất vụ chiêm xuân 2017, xã Đông Nam đã đạt được những kết quả bước đầu. Hiện nay trên khắp các cánh đồng trong toàn xã, bà con nông dân đang tập trung nhân lực cho công tác thu hoạch, tình hình thời tiết rất thuận lợi cho bà con thu hái và phơi phóng. Tuy nhiên thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mưa bão bất thường. Vì vậy để tránh thiệt hại về năng suất, sản lượng của lúa vụ chiêm xuân do mưa bão gây ra. UBND xã chỉ đạo bà con nhân dân tập trung đẩy mạnh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân với phương châm “ xanh nhà hơn già đồng” giải phóng đất sớm để chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ mùa. Bên cạnh việc đôn đốc bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, BCĐ sản xuất cũng triển khai và chỉ đạo bà con tập trung sản xuất vụ mùa 2017, đảm bảo theo đúng khung thời vụ quy định.

Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, UBND xã chỉ đạo nhân dân nạo vét, khơi thông các mương tiêu, mương tưới nội đồng. Lấy hội viên của các hội Nông Dân, Phụ Nữ, CCB, Đoàn thanh niên làm nòng cốt trong công tác ra quân làm thủy lợi. Chỉ đạo HTX DVNN phục vụ đầy đủ nước, đảm bảo cho sản xuất, không để xảy ra tình trạng chậm thời vụ do thiếu nước.

Vụ chiêm xuân 2017, toàn xã Đông Nam gieo cấy 340ha, trong đó cơ cấu các giống lúa chủ lực như: Khang dân 18, bắc thơm số 7, thái xuyên 111, toàn xã Đông Nam đang tập trung cho công tác thu hoạch sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT – XH của xã nhà đề ra.

Đông Nam, ngày 23/05/2017

Lê Thị Hiên – Đài truyền thanh

Đông Nam Tập Trung Thu Hoạch Lúa Chiêm Xuân 2017

Đăng lúc: 07/07/2017 16:43:06 (GMT+7)

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Đông Nam gieo cấy 360ha , cơ cấu 80% diện tích trà xuân sớm, với các giống lúa chủ lực như: Thái Xuyên 111, bắc thơm số 7, khăng dân 18, TBR1. Ngay từ đầu vụ UBND xã đã tập trung chỉ đạo và có những giải pháp quyết liệt điều hành, đảm bảo gieo cấy hết diện tích và đúng khung thời vụ tốt nhất.

Đông Nam Tập Trung Thu Hoạch Lúa Chiêm Xuân 2017

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Đông Nam gieo cấy 360ha , cơ cấu 80% diện tích trà xuân sớm, với các giống lúa chủ lực như: Thái Xuyên 111, bắc thơm số 7, khăng dân 18, TBR1. Ngay từ đầu vụ UBND xã đã tập trung chỉ đạo và có những giải pháp quyết liệt điều hành, đảm bảo gieo cấy hết diện tích và đúng khung thời vụ tốt nhất.

UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN chủ động cung ứng các khâu dịch vụ, đảm bảo phục vụ cho sản xuất như: Giống,. phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp đủ nước cho gieo cấy… Có biện pháp chống úng kịp thời cho những diện tích lúa chiêm xuân ở các xứ đồng thấp, trũng. Bên cạnh đó, chỉ đạo khuyến nông viên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời nắm bắt tình hình sâu bệnh để có biện pháp hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả. Vì vậy sản xuất vụ chiêm xuân 2017, xã Đông Nam đã đạt được những kết quả bước đầu. Hiện nay trên khắp các cánh đồng trong toàn xã, bà con nông dân đang tập trung nhân lực cho công tác thu hoạch, tình hình thời tiết rất thuận lợi cho bà con thu hái và phơi phóng. Tuy nhiên thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mưa bão bất thường. Vì vậy để tránh thiệt hại về năng suất, sản lượng của lúa vụ chiêm xuân do mưa bão gây ra. UBND xã chỉ đạo bà con nhân dân tập trung đẩy mạnh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân với phương châm “ xanh nhà hơn già đồng” giải phóng đất sớm để chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ mùa. Bên cạnh việc đôn đốc bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, BCĐ sản xuất cũng triển khai và chỉ đạo bà con tập trung sản xuất vụ mùa 2017, đảm bảo theo đúng khung thời vụ quy định.

Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, UBND xã chỉ đạo nhân dân nạo vét, khơi thông các mương tiêu, mương tưới nội đồng. Lấy hội viên của các hội Nông Dân, Phụ Nữ, CCB, Đoàn thanh niên làm nòng cốt trong công tác ra quân làm thủy lợi. Chỉ đạo HTX DVNN phục vụ đầy đủ nước, đảm bảo cho sản xuất, không để xảy ra tình trạng chậm thời vụ do thiếu nước.

Vụ chiêm xuân 2017, toàn xã Đông Nam gieo cấy 340ha, trong đó cơ cấu các giống lúa chủ lực như: Khang dân 18, bắc thơm số 7, thái xuyên 111, toàn xã Đông Nam đang tập trung cho công tác thu hoạch sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT – XH của xã nhà đề ra.

Đông Nam, ngày 23/05/2017

Lê Thị Hiên – Đài truyền thanh

Tình hình kinh tế - xã hội