Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
114
Hôm qua:
119
Tuần này:
564
Tháng này:
3446
Tất cả:
133414

CÔNG KHAI TTHC NGÀY 30/01/2020

Ngày 11/02/2020 10:49:32

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 3)

30/01

30/01

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

1

không có hồ sơ

III

Chính sách – XH

3

MTPBTXH

07/01

Nguyễn Thị Mai - thôn HPĐ

25/01

x

4

CSNCC

07/01

Nguyễn Văn Tùy - Mai Chữ

25/01

x

5

BTXH

07/01

Nguyễn Thị Biên - Mai chử

25/01

x

6

BTXH

07/01

Nguyễn Văn Tâm - thôn HPĐ

25/01

x

7

BTXH

08/01

Chu Văn Cận - HPĐ

26/01

x

BTXH

08/01

Lê Duy Cát - MC

26/01

x

BTXH

09/01

Nguyễn Thị Ngân- PY

27/01

x

BTXH

09/01

Trần Quốc Hà- TV

27/01

x

BTXH

09/01

Đặng Thị Niên - TV

27/01

x

NCT

10/01

Lê Văn Vinh- PY

28/01

x

NCT

10/01

Hoàng Thị Oanh - MC

28/01

x

NCT

10/01

Nguyễn Thị Lại - PY

28/01

x

MTP - HHC

15/01

Lê VĂn Tách - MC

30/01

x

MTP - BTXH - HT

15/10

Lê Thị Huyền - MC

30/01

x

NCC

15/01

Nguyễn Thị Lai - PY

30/01

x

CÔNG KHAI TTHC NGÀY 30/01/2020

Đăng lúc: 11/02/2020 10:49:32 (GMT+7)

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 3)

30/01

30/01

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

1

không có hồ sơ

III

Chính sách – XH

3

MTPBTXH

07/01

Nguyễn Thị Mai - thôn HPĐ

25/01

x

4

CSNCC

07/01

Nguyễn Văn Tùy - Mai Chữ

25/01

x

5

BTXH

07/01

Nguyễn Thị Biên - Mai chử

25/01

x

6

BTXH

07/01

Nguyễn Văn Tâm - thôn HPĐ

25/01

x

7

BTXH

08/01

Chu Văn Cận - HPĐ

26/01

x

BTXH

08/01

Lê Duy Cát - MC

26/01

x

BTXH

09/01

Nguyễn Thị Ngân- PY

27/01

x

BTXH

09/01

Trần Quốc Hà- TV

27/01

x

BTXH

09/01

Đặng Thị Niên - TV

27/01

x

NCT

10/01

Lê Văn Vinh- PY

28/01

x

NCT

10/01

Hoàng Thị Oanh - MC

28/01

x

NCT

10/01

Nguyễn Thị Lại - PY

28/01

x

MTP - HHC

15/01

Lê VĂn Tách - MC

30/01

x

MTP - BTXH - HT

15/10

Lê Thị Huyền - MC

30/01

x

NCC

15/01

Nguyễn Thị Lai - PY

30/01

x

Tình hình kinh tế - xã hội