Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
119
Tuần này:
543
Tháng này:
3425
Tất cả:
133393

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 15/01/2020 10:29:42

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NAM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

( Ngày 07/01/2020 )

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 4)

07/01

07/01

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

Không có hồ sơ

III

Chính sách – XH

1

MTPNCC

25/12/2019

Nguyễn Văn Thị - Tân Chính -

15/01

x

2

MTPCCB

25/12/2019

Lê Văn Chắt - Phú Yên

15/01

x

3

MTPBTXH

07/01

Nguyễn Thị Mai - thôn HPĐ

25/01

x

4

CSNCC

07/01

Nguyễn Văn Tùy - Mai Chữ

25/01

x

5

BTXH

07/01

Nguyễn Thị Biên - Mai chử

25/01

x

6

BTXH

07/01

Nguyễn Văn Tâm - thôn HPĐ

25/01

x

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng lúc: 15/01/2020 10:29:42 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NAM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

( Ngày 07/01/2020 )

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 4)

07/01

07/01

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

Không có hồ sơ

III

Chính sách – XH

1

MTPNCC

25/12/2019

Nguyễn Văn Thị - Tân Chính -

15/01

x

2

MTPCCB

25/12/2019

Lê Văn Chắt - Phú Yên

15/01

x

3

MTPBTXH

07/01

Nguyễn Thị Mai - thôn HPĐ

25/01

x

4

CSNCC

07/01

Nguyễn Văn Tùy - Mai Chữ

25/01

x

5

BTXH

07/01

Nguyễn Thị Biên - Mai chử

25/01

x

6

BTXH

07/01

Nguyễn Văn Tâm - thôn HPĐ

25/01

x

Tình hình kinh tế - xã hội