Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
159
Hôm qua:
137
Tuần này:
747
Tháng này:
159
Tất cả:
172286

CÔNG KHAI TTHC NGÀY 13/02/2020

Ngày 26/02/2020 14:31:25

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NAM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

( Ngày 13/02/2020 )

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 4)

13/02

13/02

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

1.

Tặng Cho

11/02

Nguyễn Văn Múc - TV

14/02

x

2.

tặng cho

11/02

Trần Phan - TV

14/02

x

III

Chính sách – XH

1.

NCC

12/02

Hoàng Thị Oanh - MC

01/03

x

CÔNG KHAI TTHC NGÀY 13/02/2020

Đăng lúc: 26/02/2020 14:31:25 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NAM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

( Ngày 13/02/2020 )

TT

Tên TTHC

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Họ tên người nộp hồ sơ

- Địa chỉ

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I. Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch ( 4)

13/02

13/02

x

II. Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng

1.

Tặng Cho

11/02

Nguyễn Văn Múc - TV

14/02

x

2.

tặng cho

11/02

Trần Phan - TV

14/02

x

III

Chính sách – XH

1.

NCC

12/02

Hoàng Thị Oanh - MC

01/03

x

Tình hình kinh tế - xã hội